Engleski jezik

Engleski jezik, jezik celog Sveta i sa preko 380 miliona direktnih korisnika definitivno spada u najvažnije jezike, tj. jezik koji morate znati. Spada u grupu zapadnogermanskih jezika i ima status globalnog jezika, a četvrti je po redu što se rasprostranjenosti i broja korisnika tiče. Govori se u Velikoj Britaniji, SAD, Kanadi, Severnoj Irskoj, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i mnogim drugim zemljama.

Opšti kursevi engleskog jezika

  • Organizuju se tokom cele godine
  • Nastava se odvija u grupama ili individualno
  • Priprema i polaganje međunarodnog ispita za engleski jezik

Nivo

  • Beginner – početni A1 nivo
  • Elementary – osnovni A2 nivo
  • Pre-intermediate – srednji B1 nivo
  • Intermediate – srednji B2 nivo
  • Advanced – viši C1 nivo
  • Proficiency – profesionalni C2 nivo
063 509 419
linguasombor@gmail.com
Sombor, Srbija
Arsenija Čarnojevića 30