Korporativni kursevi

U današnje vreme gotovo je nemoguće zakoračiti u svet poslovanja bez engleskog jezika. Upravo iz tog razloga sve više ljudi oseća potrebu da svoje znanje ovog jezika profesionalno oblikuje u smeru obogaćivanja jezičkog sadržaja izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu. 

Šta Vam nudimo?

Polaznik se osposobljava da koristi vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalazi i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija. Pored proširenja vokabulara i poboljšanja na polju jezičkog izražavanja pojedinca, veoma je važno raditi i na komunikativnoj kompetenciji polaznika u različitim situacijama i oblastima poslovanja.

Opšti podaci o kursevima

  • specijalizovani kurs engleskog jezika neophodnog u poslovnom okruženju
  • trajanje kursa u dogovoru sa polaznicima kompanije
  • početak nastave – na upit
  • tempo rada je dva puta nedeljno po 60 ili 90 minuta
  • termini za nastavu su poslepodnevni i večernji
  • mogućnost organizovanja nastave u prostorijama kompanije